Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Prawidłowo wykonany screen powinien zawierać całe okno przeglądarki. Musi być na nim widoczna data i godzina zdarzenia - bez którejkolwiek z tych informacji screen nie zostanie przyjęty. Można skorzystać ze skrótu klawiaturowego Alt+PrtScr, wtedy otrzymamy screen aktywnego okna.

Nie wolno!
1. Przycinać screena, kadrować.
2. Zaznaczać, podkreślać np rozmów.
3. Zamazywać fragmentów, np EQ.

Warto pamiętać, że jest to jest dokument w sprawie, dlatego nie może być przy nim żadnych manipulacji. Zgłoszenie ze screenem, w którym dokonano jakichkolwiek edycji zostanie odrzucone! Manipulacja dowodami (przerabianie screenów) to czynność zabroniona i karana blokadą konta.

Dowód w zgłoszeniu powinien być dostępny w formie "do odczytu" - nie pobieramy dowodów z serwisów zewnętrznych. W przypadku zrzutów ekranu należy korzystać z możliwości dołączania ich do zgłoszenia za pomocą opcji "Dodaj obrazki". Co do filmów dokumentujących łamanie zasad - takowe należy umieszczać w serwisie umożliwiającym podgląd bez konieczności pobierania (np. YouTube/Vimeo), a ich widoczność ustawiać jako "Niepubliczne" - gotowy link należy dołączyć do zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów, jakie powinien spełniać zrzut ekranu dostępne są tutaj.