Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Podczas gry naciśnij Ctrl+F5 lub Ctrl+R, jeśli to nie pomaga, prawdopodobnie musisz wyczyścić pamięć podręczną i ciasteczka.

Pamięć podręczną lub ciasteczka można wyczyścić następująco (w kilku najpopularniejszych przeglądarek internetowych):

Firefox
1. Należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+Del. Otworzy się nowe okienko.
2. Na górze okienka w polu: Okres do wyczyszczenia należy ustawić “Wszystko”. Na dole w szczegółach należy odznaczyć wszystko poza “Pamięć podręczna”.
3. Należy nacisnąć przycisk “Wyczyść”.

Aby wyświetlić to okno z menu: naciskamy przycisk rozwijający opcje przeglądarki (prawy górny róg paska) -> Biblioteka -> Historia -> Wyczyść historię przeglądania. Jeśli to zawiedzie, proszę wywołać jeszcze raz to samo okno i zaznaczyć w nim Pamięć podręczną oraz Ciasteczka i nacisnąć przycisk “Wyczyść”.

Internet Explorer
1. Należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+Del. Otworzy się nowe okienko.
2. W nim odznaczyć wszystkie elementy oprócz Tymczasowe pliki internetowe i nacisnąć Usuń.

Aby wyświetlić to okno należy: wybrać z menu Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zakładka ogólne -> Dział historia przeglądania (przycisk Usuń). Jeśli to zawiedzie, proszę wywołać jeszcze raz to samo okno i zaznaczyć w nim Tymczasowe pliki internetowe oraz Pliki cookie i nacisnąć przycisk “Usuń”.

Google Chrome
1. Należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+Del. Otworzy się nowe okienko.
2. Wybieramy opcję “Zaawansowane”. W zakresie czasu wybieramy “Od początku”.
3. Na dole, w szczegółach odznaczamy wszystko poza opcją “Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej”. Następnie należy nacisnąć przycisk “Wyczyść dane”.

Aby wyświetlić to okno należy wybrać przycisk rozwijający opcje przeglądarki w prawym górnym rogu, wybrać Więcej narzędzi -> Wyczyść dane przeglądania. Jeśli to zawiedzie, proszę wywołać jeszcze raz to samo okno i zaznaczyć w nim pozostałe opcje, następnie użyć przycisku “Wyczyść dane”.

Opera
1. Należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+Del. Otworzy się nowe okienko.
2. Wybieramy opcję “Zaawansowane”. W zakresie czasu wybieramy “Od początku”.
3. Na dole, w szczegółach odznaczamy wszystko poza opcją “Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej”. Następnie należy nacisnąć przycisk “Wyczyść dane”.

Aby wyświetlić to okno należy wybrać przycisk rozwijający opcje przeglądarki w lewym górnym rogu, wybrać opcję Historia -> Wyczyść dane przeglądania. Jeśli to zawiedzie, proszę wywołać jeszcze raz to samo okno i zaznaczyć w nim pozostałe opcje, następnie użyć przycisku “Wyczyść dane”.

Po wykonaniu wszystkich akcji należy nacisnąć F5.