Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Podczas gry naciśnij Ctrl+F5 lub Ctrl+R, jeśli to nie pomaga, prawdopodobnie musisz wyczyścić pamięć podręczną i ciasteczka.
Pamięć podręczną lub ciasteczka można wyczyścić następująco:

Firefox 9.0.1

1. Należy nacisnąć Ctrl+Shift+Del. Otworzy się nowe okienko.
2. Na górze okienka Okres do wyczyszczenia ustawić Wszystko. Na dole w szczegółach odznaczyć wszystko poza Pamięć podręczna.
3. Nacisnąć Wyczyść teraz.

Aby wyświetlić to okno z menu: naciskamy pomarańczowy przycisk Firefox -> Historia -> Wyczyść historię przeglądania. Jeśli to zawiedzie, proszę wywołać jeszcze raz to samo okno i zaznaczyć w nim Pamięć podręczną oraz Ciasteczka i nacisnąć Wyczyść teraz.

Internet Explorer 8.0.6001

1. Należy nacisnąć Ctrl+Shift+Del. Otworzy się nowe okienko.
2. W nim odznaczyć wszystkie elementy oprócz Tymczasowe pliki internetowe i nacisnąć Usuń.

Aby wyświetlić to okno należy: wybrać z menu Narzędzie -> Usuń historię przeglądania. Jeśli to zawiedzie, proszę wywołać jeszcze raz to samo okno i zaznaczyć w nim Tymczasowe pliki internetowe oraz Pliki cookie i nacisnąć Usuń.

Google Chrome 16.0.912

1. Należy nacisnąć Ctrl+Shift+Del. Otworzy się nowe okienko.
2. Na górze okienka Wyczyść poniższe elementy za okres ustawić Od samego początku.
3. Na dole w szczegółach odznaczyć wszystko poza Opróżnij pamięć podręczną. Nacisnąć Wyczyść dane przeglądarki.

Aby wyświetlić to okno należy nacisnąć symbol klucza francuskiego w prawym górnym rogu, wybrać Narzędzia -> Wyczyść dane przeglądania. Jeśli to zawiedzie, proszę wywołać jeszcze raz to samo okno i zaznaczyć w nim Opróżnij pamięć podręczną oraz Usuń pliki cookie oraz inne dane z witryn i wtyczek i Wyczyść dane przeglądarki.

Opera 11.60

1. Należy wybrać przycisk Opera z lewego górnego rogu -> Ustawienia -> Wyczyść historię przeglądania...
2. Nowe okno zostanie otwarte, należy kliknąć szczegóły, by wyświetlić wszystkie opcje.
3. Odznaczyć wszystko prócz Usuń całą zawartość pamięci podręcznej i kliknąć Usuń. Jeśli to zawiedzie, proszę wywołać jeszcze raz to samo okno i zaznaczyć w nim Usuń całą zawartość pamięci podręcznej oraz Usuń wszystkie ciasteczka i nacisnąć Usuń.

Po wykonaniu wszystkich akcji należy nacisnąć F5.

W razie dalszych problemów prosimy o wiadomość w panelu kontaktowym.