Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Uproszczona procedura odzyskiwania konta stworzona została dla graczy, którzy wprowadzili do konta więcej niż jedno zabezpieczenie i zachowali dostęp do co najmniej jednego z nich.

Warunkiem skorzystania z tej formy odzyskiwania konta jest:
1. znajomość:

a) loginu
2. dostęp do co najmniej jednego z pozostałych trzech zabezpieczeń wpisanych w koncie przed kradzieżą:
a) e-maila
b) profilu FB
c) telefonu o numerze podanym w konfiguracji.

Jeżeli posiadasz dostęp do więcej niż jednego zabezpieczenia wpisanego w koncie przed kradzieżą, możesz wybrać dowolne z nich jako to, które wykorzystasz do weryfikacji.
Wybór telefonu wiąże się z koniecznością wysłania SMSa o treści, jaką wskaże Ci MG w zgłoszeniu.
Koszt SMSa jest zgodny z taryfą operatora. Nie poniesiesz z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

UWAGA! W przypadku posiadania dostępu do innego niż e-mail zabezpieczenia konta (profil FB, numer telefonu,) w celu odzyskania konta konieczne będzie skorzystanie z usługi premium zmiany e-maila w koncie.
Koszt zmiany e-maila to 2200 SŁ.