Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Wpisałeś niepoprawnie część kodu występującą po MGSL, która jest ciągiem cyfr, będącym ID Twojego konta w Margonem.
Napisz reklamację na adres email: pomoc@justpay.pl

W reklamacji krótko opisz problem oraz podaj:
- numer telefonu
- datę i godzinę wysłania SMSa
- numer premium, na który wysłałeś SMS
- błędną treść wysłanego SMSa
- prawidłową treść SMSa