Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Syberia jest światem karnym, na który trafiają gracze nieprzestrzegający zasad danego świata prywatnego.

Jeśli Twoje postaci zostały oznaczone do usunięcia, oznacza to, że zgodnie z obowiązującym regulaminem zostałeś wyrzucony.

Masz jeszcze 10 dni na wyjaśnienie tego z zarządcą.

Jeśli jego odpowiedź będzie negatywna, nic więcej nie da się zrobić. Tylko w uzasadnionych przypadkach, możesz odwołać się od decyzji zarządcy u Administracji gry, kiedy jego orzeczenie jest niezgodne z obowiązującym prawem spisanym w regulaminie tego świata.