Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Nie ma takiej możliwości. Podczas zaciągania pożyczki w konfiguracji widnieje informacja o tym, że dług musi zostać spłacony w ciągu dwóch tygodni.

Operacja taka nie może zostać anulowana, a jej termin spłaty nie jest możliwy do przesunięcia bez względu na to, czy pożyczkę zaciągnął właściciel konta czy też inna osoba niepowołana [np. złodziej], która uzyskała dostęp do konta.