Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Stamina reprezentuje ilość punktów akcji.

Postać otrzymuje na start 50 punktów staminy. Każda walka ze zwykłym potworem kosztuje 1 punkt staminy. 1 punkt staminy odnawia się co 1 minutę (do limitu 50 punktów).

Gracz ma trzy możliwości zdobycia staminy - odczekanie opisanej wyżej ilości czasu, zdobycie jej jako łupu z walki (tylko w aplikacji mobilnej) lub zakupienie jej za Smocze Łuski. Jeżeli używając mikstury limit 50 punktów zostanie przekroczony, to nadwyżkę również będziesz mógł wykorzystać. Automatyczne odnawianie staminy uruchomi się dopiero w momencie osiągnięcia wartości niższej niż 50 punktów staminy.