Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Aby usunąć konto należy napisać zgłoszenie w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.
MG rozpatrujący zgłoszenie przeprowadzi weryfikację, na podstawie której wyda decyzję w sprawie usunięcia konta. Weryfikacja służy upewnieniu się, czy żądanie zostało wystosowane przez uprawnioną do tego osobę.

UWAGA! Usunięcie konta jest operacją nieodwracalną i w przypadku usunięcia konta "na żądanie" wiąże się z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie konta, zawartej z chwilą jego rejestracji.

W przypadku wydania pozytywnej decyzji konto zostaje oznaczone do usunięcia, a następnie usunięte po określonym czasie (postacie, zdobyte poziomy oraz nicki zostają usunięte/edytowane).