Zanim napiszesz zgłoszenie przeczytaj nasze FAQ.

Jeżeli użytkownik aktywował dwustopniową weryfikację i otrzymuje komunikat o niepoprawnych danych logowania, proszony jest najpierw o upewnienie się, że podawane przez niego dane są poprawne. Danymi takimi są:
- Login,
- Hasło,
- Kod TOTP.

Jeżeli użytkownik upewnił się, że wprowadził poprawny login i hasło, a mimo to podawane przez niego kody są niepoprawne, proszony jest o upewnienie się, że godzina i data na urządzeniu, na którym znajduje się oprogramowanie generujące kody ma taką samą datę i godzinę co ta w serwisie Margonem.pl. Wszelkiego rodzaju logowania dwuetapowe polegają na czasowych kodach, a te generowane są na podstawie daty i czasu urządzenia klienta i serwera. W przypadku, gdy użytkownik posiada niespójną godzinę, kody mogą być inne, przez co użytkownik nie będzie w stanie zalogować na swoje konto.

Ustawienia serwera są zgodne ze strefą czasową GMT+2.